מה ההבדל בין רישיון נהיגה לא תקף לבין רישיון רכב לא תקף?

פקודת התעבורה קובעת כי מי שנוהג ברכב ואין בידו רישיון נהיגה תקף או שאין בידו רישיון מתאים לסוג הרכב – מבצע עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה. תקופת המאסר העומדת לאדם אשר נתפס נוהג ללא רישיון נהיגה עומדת על שנתיים מאסר בפועל, וכן בנוסף שלילה בפועל מלנהוג לתקופה שלא תפחת מ-3 חודשים. זה אומנם תרחיש…