הסוגים השונים של פסילות מנהליות

פסילה מנהלית היא פסילת רישיון נהיגה על ידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, כלפי נהג שביצע עבירה לפי פקודת התעבורה התשכ”א – 1961. הנהג אינו יכול לנהוג במשך התקופה הקצובה הקבועה בפקודת התעבורה, זאת בהתאם לעבירה שביצע.